Screening-koloskopi

Screening-koloskopien hører til den screening-programmet inden for den lovpligtige sygesikringsordning. Det er den forebyggende undersøgelse til den tidlige påvisning af tarmkræft fra det 55. leveår i Tyskland. Lignende ordninger findes inden hos de private sygeforsikringer.

Screening – hvorfor?

Disse undersøgelser skal opdage sygdomme, som optræder hyppigt i befolkningen og er samfundsøkonomisk relevante, på et tidligt tidspunkt, for hhv. at opnå en heling via rettidig behandling (f.eks. tarmkræft) og lindre følgeskaderne (f.eks. diabetes, højt blodtryk). Derved skal sygekasserne spares for udgifterne for behandlingen af følgeskaderne. Ved udarbejdelsen af screeningprogrammerne er det ikke det medicinsk mulige, men den (også økonomiske) afvejning af udbyttet og skaden ved en meningsfuld screening, som lægges til grund.

Eksempel: Sygekasserne i Tyskland overtager først udgifterne for den eneste fornuftige screening for tarmkræft via koloskopi (screening-koloskopi) fra 55 år, fordi udbyttet først fra denne alder overvejer udgifterne. Tilfældene af tarmkræft indtil denne alder falder igennem dette raster.

Screening-koloskopi

Koloskopier udføres hver dag, oftest om formiddagen. For denne undersøgelse aftaler vi to tider: den egentlige undersøgelsestid og en forudgående samtale ca. en uge forinden.

Mandag, Tirsdag:

Kl. 8:00 – 12:00 og kl. 16:00 – 18:00

Onsdag:

Kl. 8:00 – 12:00

Torsdag:

Kl. 8:00 – 12:00 og kl. 16:00 – 19:00

Fredag:

Kl. 8:00 – 15:00

Konsultationer kun efter forudgående tilmelding og aftale.

Telefon: +49 4521 – 795720